Tuesday, August 16, 2011

say TIDAK to couple!!!

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani..

ya Allah..
apa AQ nak buat?
apa AQ kena buat?
uh!!
lemahnya..
 ya Allah..

"..saling menasihati untuk kebenaran dan saling nasihat menasihati untuk kesabaran." (Al-'Asr : 3)


No comments:

Post a Comment